رادیو فرهنگ‌سازی

قرار است در بخش رادیو فرهنگسازی سایت مهدی کاردان، هر هفته یک موضوع فرهنگی را باهم بررسی کنیم.

این موضوعات از ارتباطات تا مسائل فردی و اجتماعی و رانندگی و … که همه ما در طول روز با‌ آن‌ها برخورد می‌کنیم.

در حقیقت هر کدام از ما در مقابل فرهنگ کشورمان مسئولیم.

از طرفی هم نباید واقعیت و مشکلات فرهنگی خودمان را پشت عباراتی مثل فرهنگ ۲۵۰۰ ساله و ما مردم بافرهنگ ایران و … پنهان کنیم.

همه ما از مشکلات فرهنگی اطلاع داریم ولی خیلی وقت‌ها، در مواقعی که باید کاری را انجام دهیم، آن‌را فراموش می‌کنیم.

بخش رادیو فرهنگ‌سازی از این رو ساخته شده که بتوانیم این نکات را به خودمان یادآوری کنیم.

هر قسمت این رادیو، حدود ۱ دقیقه می‌باشد و سعی می‌کنیم خیلی مختصر مسائل را بررسی کنیم.

ممنون میشم مطالب این بخش از سایت را با دوستان خودتان به‌اشتراک بگذارید و به رشد فرهنگ کشورمان کمک کنید.

قسمت ۱-کارشناس نباشیم
قسمت ۲-شایعه پخش نکنیم
قسمت ۳-در گوشی حرف نزن
قسمت ۴-رک یا بی‌ادب
قسمت ۵-ساده صحبت کنیم
قسمت ۶-بی‌قانونی زرنگی نیست
قسمت ۷-با رانندگیمون دردسر درست نکنیم
قسمت ۸-سوال شخصی…
قسمت ۹-قضاوت ممنوع