آزمایش ۵ میمون

آزمایش 5 میمون

آزمایش ۵ میمون یکی از مهم‌ترین آزمایش‌هایی که است که در زمینه رفتارشناسی انجام شده است.

ابتدا ۵ میمون را داخل یک قفس قرار دادند و در این قفس یک نردبان گذاشتند که بالای آن چند عدد موز قرار داشت.

میمون‌ها هم با دیدن موزها از خوشحال شدند و یکی از آن‌ها پرید تا موز را بردارد.

به محض اینکه میمون اول به سمت موزها حرکت کرد، روی سر بقیه میمون‌ها آب سرد ریخته شد.

بعد از اینکه میمون از موزها فاصله گرفت، آب سرد قطع شد.

الگو شکل گرفت: حرکت به سمت موزها از سمت هر کدام از اعضای داخل قفس مساوی است با تنبیه و آب سرد برای بقیه.

یکی از این میمون‌ها را از قفس بیرون آوردند و یک میمون جدید که از همه جا بی‌خبر بود را اضافه کردند.

میمون بیچاره با دیدن موز، طبق غریضه خودش عمل کرد و رفت که موز را بردارد، این بار خبری از آب سرد نبود ولی …

میمون‌های دیگر صبر نکردند تا نتیجه را ببینند، رفتند و میمون بیچاره را کتک زدند.ژ

حالا الگوی جدید برای میمون جدید شکل گرفت: حرکت به سمت موزها مساوی است با کتک خوردن. بدون اینکه دلیلش را بداند!

یکی یکی میمون‌های داخل قفس را بیرون آوردند و با میمون‌های جدید جایگزین کردند.

بیشتر بخوانید  دایره کنترل

تا جایی که در قفس، هیچ کدام از میمون‌های اولیه که آب سرد روی آن‌ها ریخته شده بود، حضور نداشتند.

ولی هیچ کدامشان جرات حرکت به سمت موزها را نداشتند. چون می‌ترسیدند! ولی نمی‌دانستند چرا این ترس به وجود آمده.

مشاهده ویدیو ۵ میمون

تقلید خطرناک

احتمالا این جمله را شنیدین:

خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو.

این همان کاری است که میمون‌ها انجام دادند. دیگر دنبال موز نرفتند و هم‌رنگ جماعت شدند.

متاسفانه خیلی از رفتارهای روزانه ما، به همین شکل در زندگی‌مان شکل گرفته‌اند.

دلیلش نامعلوم است، منطقی پشتش نیست و فقط چون بقیه انجام می‌دهند، ما هم دنباله‌رو آن‌ها هستیم.

جمله خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو، یکی از بدترین توصیه‌هایی است که می‌شود انجام داد.

اگر می‌خواهیم رسوا نشویم، ابتدا ببینیم دلیل آن کار چیست؟ اگر درست بود و مطابق ارزش‌ها و اهداف ما بود، انجام بدهیم.

ولی اگر اشتباه بود، نگران رسوا شدن نباشیم و آن‌را کنار بگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.